fotowoltaika

 
WhatsApp Image 2020-10-08 at 17.37.13
obraz_viber_2020-04-28_07-57-46
obraz_viber_2020-06-03_18-56-58
obraz_viber_2020-06-06_21-23-27
obraz_viber_2020-06-17_09-51-36
obraz_viber_2020-07-04_16-59-02
obraz_viber_2020-07-16_17-11-29
obraz_viber_2020-08-08_13-05-44
obraz_viber_2020-08-27_18-34-01
obraz_viber_2020-08-27_18-34-32
obraz_viber_2020-09-05_17-07-20
WhatsApp Image 2020-09-17 at 11.42.56
WhatsApp Image 2020-09-17 at 11.42.57
WhatsApp Image 2020-09-17 at 17.30.23 (1)
WhatsApp Image 2020-09-17 at 17.30.23
WhatsApp Image 2020-09-30 at 14.52.22
Shadow

Energia słoneczna uważana jest za najdoskonalsze źródło energii odnawialnej.
Ogniwa fotowoltaiczne służą do bezpośredniej przemiany energii słonecznej w energię elektryczną. Jest to efekt działania światła na ciało stałe. Siła elektromotoryczna doprowadza do przepływu prądu w obwodzie elektrycznym. Ogniwa fotowoltaiczne, nazywane też fotoogniwami są konieczne do przeprowadzenia tego procesu. Systemy fotowoltaiczne coraz częściej są wsparciem dla zasilania domów jednorodzinnych oraz dla obiektów użyteczności publicznej. Podstawą w każdym ogniwie fotowoltaicznym jest krzem krystaliczny, umożliwiający przekształcenie energii pochodzącej z promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Moc każdego ogniwa wyrażana jest w watach mocy szczytowej. Oznaczana jest symbolem Wp albo kWp. Wyprodukowanie energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne określane jest jako efekt fotowoltaiczny. Żeby móc skorzystać z prądu pozyskanego przez instalację fotowoltaiczną potrzebny jest inwerter solarny.

Najważniejszą korzyścią wynikającą z zastosowania paneli fotowoltaicznych jest możliwość posiadania własnej energii elektrycznej. Dzięki temu rachunki za prąd będą wyraźnie obniżone. Poza tym, instalacje fotowoltaiczne są skalowalne, co oznacza, że można je rozbudować o nowe panele, w dowolnym momencie. Kolejny walor, wskazujący również na opłacalność tego rozwiązania, to długi czas użytkowania – panele fotowoltaiczne będą sprawne przez minimum 25 lat. Pozyskiwanie energii odnawialnej ze słońca nie wymaga od użytkownika żadnego nakładu pracy. Wystarczy zamontować panele na dachu, a instalacja będzie działała samodzielnie. Co ciekawe, energia pozyskiwana jest nawet w bardziej pochmurne dni, ponieważ panele zostały zaprojektowane w taki sposób żeby wykorzystywać również rozproszone promieniowanie słoneczne. Panele fotowoltaiczne są również ekologiczne: nie emitują dwutlenku węgla, hałasu i nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Instalacja fotowoltaiczna podnosi wartość nieruchomości. Od bieżącego roku można ją również odliczyć od podatku.

Żeby móc skorzystać z instalacji fotowoltaicznej trzeba spełnić kilka warunków. Po ich spełnieniu należy wykonać wycenę oraz projekt instalacji fotowoltaicznej. Każda wycena opracowywana jest indywidualnie. Dotację na fotowoltaikę można uzyskać na szczeblu regionalnym. Dofinansowanie otrzymuje się po dostarczeniu niezbędnych dokumentów: projektu instalacji fotowoltaicznej, certyfikatu oraz poświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jeszcze przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, które instytucje przekazują dotacje na instalacje fotowoltaiczne i w jakim zakresie. Najkorzystniejsze dla inwestora okazują się fundusze z urzędu miasta lub z urzędu gminy. Jeśli zaś w danej gminie nie uzyska się informacji na temat dofinansowania, warto udać się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualnie opracowywany jest również program rządowy „Mój Prąd”, zakładający dofinansowanie do fotowoltaiki do 5000 złotych. Rolnicy, którzy chcą wykorzystać słońce jako odnawialne źródło energii mają natomiast do wykorzystania zasoby z programu AGROENERGIA.

234560

Moc zainstalowanych paneli kW

178345

Ilośc wytworzonej energii MW

1555207

Redukcji emisji dwutlenku węgla CO2